Organisasjonsnummer-generator

Her kan du lage organisasjonsnumre til bruk som testdata. Numrene genereres tilfeldig, og følger reglene for oppbygging av organisasjonsnumre beskrevet hos Brønnøysundregistrene.

Hvis spesifisert, gjør vi kall mot Brønnøysundregistrene sitt API for å garantere at organisasjonsnummeret ikke er i bruk hos noen registrerte enheter eller underenheter.

Trenger du flere?

Validering av organisasjonsnumre

Lim inn et organisasjonsnummer i feltet under, så validerer vi organisasjonsnummeret for deg. Vi gjør også et oppslag mot Brønnøysundregistrene for å sjekke om organisasjonsnummeret er i bruk.

Hvordan fungerer valideringen?

Validering av organisasjonsnumre er lignende, men enklere enn validering av fødselsnumre. Det niende (og siste) sifferet er et kontrollsiffer som må være mellom 0 og 9.

Kontrollsifferet regnes ut på følgende måte. Først tar vi en vektet sum av de åtte første tallene i organisasjonsnummeret, med vekttallene 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2. Det betyr at vi ganger det første tallet i organisasjonsnummeret med 3, det andre med 2, og så videre, og summerer opp alt til slutt. Deretter regner vi ut denne summen modulo 11 – altså resten av summen når vi deler den på 11. Til slutt regner vi ut 11 minus denne resten. Dette tallet er kontrollsifferet, med to unntak:

  • Hvis tallet er 11, blir kontrollsifferet 0.
  • Hvis tallet er 10, er organisasjonsnummeret ugyldig.

Et eksempel

La oss si at vi vil sjekke om organisasjonsnummeret 701730496 er gyldig. Kontrollsifferet i dette nummeret er 5, så la oss regne ut om dette stemmer.
Den vektede summen for de første åtte tallene, er

7·3 + 0·2 + 1·7 + 7·6 + 3·5 + 0·4 + 4·3 + 9·2 = 115.

115 modulo 11 er lik 5. Dette kan enten regnes ut ved å bruke modulo-operatoren (betegnet '%' i mange programmeringsspråk), eller ved å regne ut at

115/11 = 10 + 5/11.

Til slutt kan vi regne ut kontrollsifferet:

kontrollsiffer = 11 - 5 = 6.

Det er det sifferet som står i det opprinnelige organisasjonsnummeret, så vi kan konkludere med at nummeret er gyldig!